Aranés:

Des der inici dera crisi sociau e sanitària que viuem, se met en evidéncia qu’es institucions publiques e es equipes de govèrn non an hèt eth sòn trabalh ara ora d’avalorar, protegir e dotar des recorsi de besonh ne era sanitat publica, ne era educacion, ne es servicis sociaus ne laboraus. Profitar-se dera politica entà hèr-ne un modus vivendi, priorizar es interèssi personaus o non assumir era responsabilitat e eth compromís damb es pròpris votants e era ciutadania en generau, a estat eth pan de cada dia.

Èm hartes de veir coma se protegís e se indemnitza as granes fortunes damb sòs publics mentre mos diden que non i a sòs entà programes sociaus o inversions de besonh. Èm hartes de veir es còssi policèrs en tot reprimir a qui auce era votz o reclame eth dret ar abitatge deuant eth dret ara especulacion. Èm hartes de veir coma s’aumplissen era boca damb era responsabilitat sociau e mos apliquen mesures restrictives mentre se les sauten totes e no les cau hèr cap sacrifici. E sustot, èm hartes de veir coma totes es bones intencions e era energia renovadora dera primauera non an estat escotades des des institucions e aguesta crisi la contunham de pagar es de tostemp.

En Aran, mos vòlen hèr a creir que viuem en ua bombolha a on non patim aguesta crisi, a on es que la patissen “son uns irresponsables o non son d’ací”. Era realitat ei plan ua auta, es ajudes ath loguèr s’an agotat sense corbir era quantitat de demandes presentades en Aran, eth banc d’aliments non da tà totes e i a persones que non cruben arren des de març. Er accès ar abitatge contunhe d’èster un problèma reau, es mesures entà mitigar eth cambiament climatic s’an posposat sine die damb era excusa deth covid, era cultura está desapareishuda deth mapa… e tot açò en miei d’ua claca e palmeros a on non se pòt auçar era votz entà hèr era mès minima e sana critica.

Mès des d’Aran Amassa contunharam d’apostar per ua auta manèra de hèr politica, a on es drets des persones, era proteccion deth miei e es recorsi siguen prioritaris. Ua auta manèra de hèr politica a on es institucions siguen apròp de totes e a prumèra linha entà subervier e melhorar eth dia a dia dera vida des aranesi, a on era politica non sigue un modus vivendi senon servici e implicacion. Ua auta manèra de hèr politica a on quinsevolh de nosati poga èster escotat.

Des deth prumèr dia, toti es que participam d’aguest projècte auem trèt eth temps e era energia de jos es pèires entà hèr prepauses, entà inventar estrategies e estruments entà qu’aguesta crisi non afècte as de tostemp. Auem aufrit era nòsta collaboracion sense partidismes, damb prepauses concrètes e realitzables, damb mesures reaus e efectives, destinades a paliar es efèctes dera crisi a cuert, miei e long termini.

Malastrosaments, auem estat testimònis dera politica de pompi e platerets, de titulares e fòtos, mentre era realitat a estat era manca de dialòg damb era oposicion, eth mensprètz as idèes des auti, es gessudes de ton e eth mènsteniment, eth continuament dera partitocràcia e era exasperant ineficiència de fòrça sectors dera administracion publica.

En aguest contèxt, eth maximal representant deth país abandone eth sòn cargue entà anar tà aucupar ua auta responsabilitat en govèrn de Madrid, coma s’enlòc d’èster eth maximal representant d’un país siguesse eth president d’un Conselh comarcau. Credem qu’aguesta decision non contribuís a generar confidança ena politica e perjudique eth valor dera participacion ciutadana, mès non n’ei er unic exemple ne mos estone, donques des d’Amassa auem denonciat repetidaments er incompliment dera lei d’Aran per part der exsíndic en çò que tanh era incompatibilitat de cargues, que semble que se contunharà produsint damb era naua sindica.

Vien tempsi malaisidi, qui volgue trabalhar des dera participacion, en tot escotar, en tot compartir e en tot daurir es pòrtes, mos trobarà ath costat. Qui seguisque damb es practiques abituaus, en tot sajar de mantié’c tot plan estacat e contarotlat, era realitat les passarà per dessús.

 

Català:

Des de l’inici de la crisi social i sanitària que estem vivint, s’està posant de manifest que les institucions públiques i els equips de govern no han fet la seva feina a l’hora de valorar, protegir i dotar dels recursos necessaris ni la sanitat pública, ni l’educació, ni els serveis socials ni laborals. Aprofitar-se de la política per fer-ne un modus vivendi, prioritzar els interessos personals o no assumir la responsabilitat i el compromís amb els propis votants i la ciutadania en general, ha estat el pa de cada dia.

Estem fartes de veure com es protegeix i s’indemnitza a les grans fortunes amb diners públics mentre ens diuen que no hi ha diners per a programes socials o inversions necessàries. Estem fartes de veure els cossos policials reprimint a qui alça la veu o reclama el dret a l’habitatge davant del dret a l’especulació. Estem fartes de veure com s’omplen la boca amb la responsabilitat social i ens apliquen mesures restrictives mentre se les salten totes i no han de fer cap sacrifici. I sobretot, estem fartes de veure com tots els bons propòsits i l’energia renovadora de la primavera no han estat escoltats des de les institucions i aquesta crisi la seguim pagant els de sempre.

A l’Aran, ens volen fer creure que vivim en una bombolla on no patim aquesta crisi, on els que la pateixen “són uns irresponsables o no són d’aquí”. La realitat és ben bé una altra, les ajudes al lloguer s’han exhaurit sense cobrir la quantitat de demandes presentades a l’Aran, el banc d’aliments no dóna l’abast i hi ha persones que no cobren res des del març. L’accés a l’habitatge segueix sent un problema real, les mesures per mitigar el canvi climàtic s’han posposat sine die amb l’excusa del covid, la cultura está desapareguda del mapa… i tot aixó enmig d’un soroll de claca i palmeros on no es pot alçar la veu per fer la més mínima i sana crítica. Però

Des d’Aran Amassa seguirem apostant per una altra manera de fer política, on els drets de les persones, la protecció del medi i els recursos siguin prioritaris. Una altra manera de fer política on les institucions estiguin a l’abast de totes i a primera linia per incidir i millorar el dia a dia de la vida dels aranesos, on la política no sigui un modus vivendi sinó servei i implicació. Una altra manera de fer politica on qualsevol de nosaltres pugui ser escoltat.

Des del primer dia, tots els que participem d’aquest projecte hem tret el temps i l’energia de sota les pedres per fer propostes, per idear estrategies i eines per tal que aquesta crisi no afecti als de sempre. Hem ofert la nostra colaboració sense partidismes, amb propostes concretes i realitzables, amb mesures reals i efectives, destinades a paliar els efectes de la crisi a curt, mitg i llarg termini.

Malauradament, hem sigut testimonis de la politica de bombo i platerets, de titulars i fotos, mentre la realitat ha estat la manca de diàleg amb l’oposició, el menyspreu a les idees de l’altri, les sortides de to i el menysteniment, la continuació de la partitocràcia i l’exasperant ineficiència de molts sectors de l’aministració pública.

En aquest context, el màxim representant del país abandona el seu càrrec per anar a ocupar una altra responsabilitat al govern de Madrid, com si enlloc de ser el màxim representant d¡un país fos el president d’un Consell comarcal. Creiem que aquesta decisió no contribueix a generar confiança en la politica i perjudica el valor de la participació ciutadana, però no n’és l’únic exemple ni ens sorprén, ja que des d’Amassa hem denunciat repetidament l’incomplenet de la llei d’Aran per part de l’exsíndic pel que fa  la incompatibilitat de càrrecs, que sembla que es continuarà produïnt amb la nova síndica.

Vénen temps difícils, qui vulgui treballar des de la participació, escoltant, compartint i obrint les portes, ens trobarà al costat. Qui segueixi amb les pràctiques habituals, intentant mantenir-ho tot ben lligat i controlat, la realitat els passarà per sobre.

 

Castellano:

Desde el comienzo de la crisis social y sanitaria que estamos viviendo, ha quedado claro que las instituciones públicas y los equipos de gobierno no han hecho su trabajo a la hora de dar importancia, proteger y dotar de los recursos necesarios a la salud pública, la educación, los servicios sociales o laborales. Aprovechar-se de la política como modus vivendi, priorizar intereses personales o no asumir la responsabilidad y el compromiso con los propios votantes y el público en general, ha sido el pan de cada día.

Estamos hartos de ver cómo las grandes fortunas están protegidas y indemnizadas con dinero público mientras se nos dice que no hay dinero para programas sociales o inversiones necesarias. Estamos hartos de ver a las fuerzas policiales reprimiendo a quienes alzan la voz o reclaman el derecho a la vivienda frente al derecho a la especulación. Estamos hartos de ver cómo se llenan la boca de responsabilidad social y aplican medidas restrictivas mientras se las saltan y no tienen que hacer ningún sacrificio. Y, sobre todo, estamos hartos de ver cómo todas las buenas intenciones y la energía renovadora de la primavera no han sido escuchadas desde las instituciones y esta crisis la seguimos pagandos los de siempre.

En Aran, quieren hacernos creer que vivimos en una burbuja donde no sufrimos esta crisis, donde quienes la sufren “son irresponsables o no son de aquí”. La realidad es otra, los subsidios de alquiler se han agotado sin cubrir la cantidad de demandas presentadas en Aran, el banco de alimentos no da al alcance y hay personas que no cobran nada desde marzo. El acceso a la vivienda sigue siendo un problema real, las medidas para mitigar el cambio climático se han pospuesto sine die con la excusa de covid, la cultura está desaparecida del mapa… y todo ello en medio de un ruido claca y palmeros donde no se puede levantar la voz para hacer la más mínima y saludable crítica.

Desde Aran Amassa seguiremos apostando por otra forma de hacer política, donde los derechos de las personas, la protección del medio ambiente y los recursos son una prioridad. Otra forma de hacer política donde las instituciones estén al alcance de todos y en primera línea para influir y mejorar la vida cotidiana de las y los araneses, donde la política no sea un modus vivendi sino servicio y implicación. Otra forma de hacer política donde cualquiera de nosotros pueda ser escuchado.

Desde el primer día, todos los que participamos en este proyecto hemos sacado tiempo y energía de debajo de las piedras para hacer propuestas, para diseñar estrategias y herramientas para que esta crisis no afecte a los de siempre. Hemos ofrecido nuestra colaboración sin partidismo, con propuestas concretas y alcanzables, con medidas reales y efectivas, orientadas a reducir los efectos de la crisis a corto, medio y largo plazo.

Desgraciadamente, hemos sido testigos de la política de bombo y platillos, titulares y fotos, mientras que la realidad ha sido la falta de diálogo con la oposición, el desprecio por las ideas de los demás, las salidas de tono y el desprecio, la continuación de la partitocracia y la exasperante ineficiencia de muchos sectores de la administración pública.

En este contexto, el máximo representante del país deja el cargo para asumir otra responsabilidad en el gobierno de Madrid, como si en lugar de ser el máximo representante de un país fuera el presidente de un consejo comarcal. Creemos que esta decisión no contribuye a generar confianza en la política y perjudica el valor de la participación ciudadana, pero no es el único ejemplo ni nos sorprende, ya que desde Amassa hemos denunciado repetidamente el incumplimiento de la ley aran por parte del ex-sindic con respecto a la incompatibilidad de cargos, que parece va a seguir ocurriendo con la nueva sindica.

Vienen tiempos difíciles, quien quiera trabajar desde la participación, escuchando, compartiendo y abriendo las puertas, nos encontrará al lado. Quien siga las prácticas habituales, tratando de mantener todo bien atado y controlado, la realidad les pasará por encima.