Aciu podetz vère es grafics de resultats dera enquesta Sus eth Palai de Gèu.

 

% en es responses / % en les respostes / % en las respuestas

 

AR: Valora de 0 a 10 er estat generau des installacions deth Palai

CAT: Valora de 0 a 10 l’estat general de les instal·lacions del Palai

CAST: Valora de 0 a 10 el estado general de las instalaciones del Palai

 

_____

 

AR: Eth Palai de Gèu da servici a tota era poblacion dera Val e ei imprescindible sustòt pera promocion esportiua dera nòsta joenesa. Pense aurien de collaborar Ajuntaments e Conselh Generau d’Aran entà mantíe-lo dubèrt ath 100% ?

CAT: Eth Palai de Gèu dóna servei a tota la població de la Val i és imprescindible sobretot per a la promoció esportiva del nostre jovent. Pensa haurien de col·laborar Ajuntaments i Conselh Generau d’Aran per a mantenir-lo obert al 100% ?

CAST: El Palai de Gèu da servicio a toda la población del Valle i es imprescindible sobre todo para la promoción deportiva de nuestra juventud. ¿Piensa deberían de colaborar Ayuntamientos y Conselh Generau d’Aran para mantenerlo abierto al 100% ?

_____

 

AR: Vò que se trabalhi en naui Plans de melhòr gestion e comercializacion entà reactivar eth Palai ?

CAT: Vol que es treballi en nous Plans de millor gestió i comercialització per a reactivar el Palai ?

CAST: ¿Quiere que se trabaje en nuevos Planes de mejor gestión y comercialización para reactivar el Palai ?

_____

 

AR: Era Pista de Gèu forma patinaires, fomente er oquèi, arrecèb stages, competicions e torisme. Dubèrta comporte eth 33,19% des ingressi deth Palai e eth 18,75% dera despena. Crees cau mantíe-la e fomentà-la ?

CAT: La Pista de Gel forma patinadors/es, fomenta l’hoquei, rep stages, competicions i turisme. Oberta comporta el 33,19% dels ingressos del Palai i el 18,75% de la despesa. Creus cal mantenir-la i fomentar-la ?

CAST: La Pista de Hielo forma patinadores/as, recibe stages, competiciones y turismo. Abierta comporta el 33,19% de los ingresos del Palai y el 18,75% del gasto. ¿Crees que hay que mantenerla y fomentarla ?

_____

 

Ere un senzill formulari de Google que podie auèr hèt quinsevolh persona e qu’a corrut sustòt a traués des contactes particulars des mobils pendent quinze dies.

Era Assemblada d’Amassa de Vielha e Mijaran treigué abantes dus comunicats introductoris.

Eth deth 09/07/2020 https://www.aranamassa.org/2020/07/09/palai-de-geu/

Eth deth 10/07/2020 https://www.aranamassa.org/2020/07/10/assemblada-de-vielha-e-mijaran/

Era intencion ei compartir informacion, crear debat e arremassar opinion des ahèrs municipaus de manera dubèrta e participatiua, en tot sajar d’orientar entà qui les cau préner decissions.