Cau toti es recorsi entara gent que mos suenhe! Un prigond arregraïment ath personau sanitari, farmacèutic, d’emergéncies e toti es servicis basics

Demanam transparéncia informatiua entà treir neguits as vesies e vesins d’Aran