Des d’Amassa, dauant es hèts que viuem des dera publicacion dera senténcia contra es persones empresoades peth referendum der 1 d’octobre de 2017, volem manifestar:

– Era nòsta condemna a quinsevolh tipe de violéncia, e eth nòste compromís damb era desobediéncia civiu e non violenta.

– Era nòsta condemna ara senténcia, qu’entenem desproporcionada, e damb ua clara intencion d’aleçonar e criminalizar ua opcion politica.

– Era nòsta denóncia ara jurisprudéncia que se’n derive, que considère qu’era defensa democratica dera autodeterminacion ei equivalenta ara sedicion, e que daurís era pòrta a que quinsevolh manifestacion e protèsta pogue èster tanben considerada coma sedicion e compòrte d’autes penes de preson.

– Era nòsta condemna ara actuacion policiau qu’an efectuat es Mòssos d’Esquadra e era Policia Nacionau, damb clares e provades conductes dehòra deth reglament e damb ua actitud provocadora, coma cargues contra gent seiguda, còps en cap, carrères damb es forgonetes que ja s’an emportat per deuant dues persones, er usatge de bales de goma proïbit peth Parlament e disparades dirèctament contra es manifestants, er emplec des pòrres mès enlà der usatge dissuasiu, detencions arbitràries, intimidacions, inaccion deuant de grops fascistes, atacs a jornalistes, fabricacion de pròves fauses…

– Era nòsta solidaritat damb es lèu 600 persones qu’an resultat herides, es 200 persones qu’an estat detengudes, es 21 persones empresoades e totes es qu’an patit repression pendent es manifestacions d’aguesti dies.

En aguesti moments, creiguem molt important rebrembar qu’eth dret de manifestacion, mobilizacion e protèsta non violentes ei basic en tota societat, coma forma d’expression valida per part dera ciutadania, e que s’an d’acabar es practiques abituaus de repression e criminalizacion d’aguest dret.

En aguest sentit volem arregraïr e dar supòrt a totes aqueres persones que, tant en Catalonha coma ena rèsta der Estat Espanhòu e Euròpa, an seguit manifestant-se contra era repression, solidarizant-se damb es demandes de gran part dera ciutadania de Catalonha, e reclamant ua solucion democratica deth conflicte e er exercici deth dret ara autodeterminacion.

Cau méter de manifèst qu’eth camin escuelhut per Estat Espanhòu entà afrontar as demandes de gran part deth pòble de Catalonha, sustot des dera prepausa de reforma der Estatut, a estat autoritari e pòc democratic, en tot negar-se a escotar e criminalizant. Aguest camin s’a demostrat totaument ineficaç, en tot dar coma resultat ua aumentacion deth nombre de persones partidàries deth dret ara autodeterminacion, ua retalhada des garanties democratiques en Catalonha e era rèsta der Estat e un increment dera repression.

Per açò, demanam era dubertura d’investigacions, e era assompcion des responsabilitats que calgue pes conductes antireglamentàries des Mòssos e dera Policia Nacionau.

Hèm ua crida ar Estat Espanhòu a afrontar eth problèma de forma democratica, tot escotant es demandes dera ciutadania

Demanam era amnistia de totes es persones empresoades, era fin dera repression e eth liure exercici deth dret ara autodeterminacion.

Animam ara ciutadania a continuar exercint eth dret de protèsta e manifestacion des dera desobediéncia civiu e era non violéncia.

Val d’Aran, 24 d’octobre de 2019.

Català:

Des d’Amassa, davant dels fets que s’estan vivint des de la publicació de la sentència contra els empresonats pel referèndum de l’1 d’octubre del 2017, volem manifestar;

-La nostra condemna qualsevol tipus de violència. i el nostre compromís amb la desobediència civil i no-violenta.

-La nostra condemna a la sentència, que entenem desproporcionada, i amb una clara intenció d’escarmentar i criminalitzar una opció política.

-La nostra denúncia a la jurisprudència que se’n deriva, que considera que la defensa democràtica de l’autodeterminació és equivalent a sedició, i que obre la porta a que qualsevol manifestació i protesta pugui ser considerada també com a sedició i suposi altes penes de presó.

-La nostra condemna a l’actuació policial que han dut a terme Mossos d’Esquadra i Policia Nacional, amb clares i provades conductes fora del reglament i amb una actitud provocadora, com ara càrregues contra gent asseguda, cops al cap, carrussels amb les furgonetes que ja han atropellat 2 persones, l’ús bales de goma prohibit pel Parlament i disparades directament als manifestants, utilització de les porres més enllà de l’ús dissuasiu, detencions arbitràries, intimidacions, inacció davant de grups feixistes, atacs a periodistes, fabricació de proves falses…

-La nostra solidaritat amb les quasi 600 persones que han resultat ferides, les 200 persones que han estat detingudes, les 21 empresonades i totes les que han patit repressió durant les manifestacions d’aquest dies.

En aquests moments, creiem molt important recordar que el dret a la manifestació, mobilització i protesta no violentes és bàsic en tota societat, com a forma d’expressió vàlida per part de la ciutadania i que s’han d’acabar les pràctiques habituals de repressió i criminalització d’aquest dret.

En aquest sentit, volem agraïr i donar suport a totes aquelles persones que, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat Espanyol i Europa, han seguit manifestant-se contra la repressió, solidaritzant-se amb les demandes de gran part de la ciutadania de Catalunya i reclamant una solució democràtica del conflicte i l’exercici del dret a l’autodeterminació.

Cal posar de manifest que el camí triat per l’Estat Espanyol per afrontar les demandes de gran part del poble de Catalunya, sobretot des de la proposta de reforma de l’Estatut, ha estat autoritari i poc democràtic, negant-se a escoltar i criminalitzant. Aquest camí s’ha demostrat totalment ineficaç, resultant en un augment del nombre de persones partidàries del dret a l’autodeterminació, en una retallada de les garanties democràtiques a Catalunya i a la resta de l’Estat i en un augment de la repressió.

Per això, demanem l’obertura d’investigacions i l’assumpció de les responsabilitats que calgui per les conductes antireglamentàries dels Mossos i la Policia Nacional.

Fem una crida a l’Estat Espanyol a afrontar el problema de manera democràtica, escoltant les demandes de la ciutadania.

Demanem l’amnistia de totes les persones empresonades, el final de la repressió i el lliure exercici del dret a l’autodeterminació.

Animem a la ciutadania a continuar exercint el dret a protesta i manifestació des de la desobediència civil i la no-violència.

Val d’Aran, 24 d’octubre de 2019.

Castellano:

Desde Amassa, en relación a los hechos que se están viviendo a raíz de la publicación de la sentencia contra los encarcelados por el referéndum del 1 de octubre del 2017, queremos comunicar:

-Nuestra condena a cualquier tipo de violencia, y nuestro compromiso con la desobediencia civil y no violenta.

-Nuestra condena a la sentencia, que entendemos desproporcionada, y con una clara intención de escarmentar y criminalizar una opción política.

-Nuestra denuncia a la jurisprudencia que se derive, que considera que la defensa democrática de la autodeterminación es equivalente a sedición, y que abre la puerta a que cualquier manifestación y protesta pueda ser considerada también como sedición, suponiendo altas penas de prisión.

-Nuestra condena a la actuación policial de los Mossos d’Esquadra y Policía nacional, con claras y probadas conductas fuera del reglamento, y con una actitud provocadora: Como cargas contra sentadas, golpes en la cabeza, carreras con furgonetas que ya han atropellado a dos personas, el uso de balas de goma prohibidas por el Parlament y disparadas directamente a los manifestantes, utilización de las porras más allá de fines disuasorios, detenciones arbitrarias, intimidaciones, inacción frente a los grupos fascistas, ataques a prensa, fabricación de pruebas falsas…

-Nuestra solidaridad con las casi 600 personas que han resultado heridas, las 200 que han sido detenidas, las 21 encarceladas y todas aquellas que han sufrido represión durante las manifestaciones de estos días.

En estos momentos, creemos muy importante recordar que el derecho a la manifestación, movilización y protesta no violenta es básico en toda sociedad, como una forma de expresión válida de la ciudadanía, y que deben cesar las prácticas habituales de represión y criminalización de estos derechos.

En este sentido, queremos agradecer y apoyar a todas aquellas personas que tanto en Cataluña como en el resto de España y Europa, han salido a manifestarse contra la represión, solidarizándose con las demandas de gran parte de los ciudadanos de Cataluña y pidiendo una solución democrática del conflicto y el ejercicio del derecho a la autodeterminación.

Hay que poner de manifiesto que el camino elegido por el Estado para afrontar las demandas de gran parte del pueblo de Cataluña, sobretodo desde de la propuesta de reforma del Estatut, ha sido autoritaria y poco democrática, negándose a escuchar y criminalizando. Este camino ha demostrado ser totalmente ineficaz. Tanto que ha dado como resultado un importante aumento del número de personas partidarias del derecho a la autodeterminación, en un recorte de las garantías democráticas en Cataluña y el resto del Estado, y en un aumento de la represión.

Por eso, solicitamos la apertura de investigaciones y que se asuman las responsabilidades que sean necesarias por las conductas antirreglamentarias de los Mossos d’Esquadra y Policía Nacional.

Hacemos un llamamiento al Estado español para afrontar el problema de manera democrática, escuchando las demandas de la ciudadanía.

Pedimos amnistía a todas las personas encarceladas, el final de la represión, y el libre ejercicio del derecho a la autodeterminación.

Animamos a la ciudadanía a continuar ejerciendo el derecho a la protesta y manifestación desde la desobediencia civil y la no violencia.

Val d’Aran, 24 de octubre de 2019.